IRANGPA

وبسایت فدراسیون GPAدر ایران

IRANGPA

وبسایت فدراسیون GPAدر ایران

  • ۰
  • ۰

 

جناب آقای رضا لک ریاست فدراسیون GPA در ایران به موجب حکم، سرکار خانم زهرا اسدی  را به سمت مدیر روابط عمومی این فدراسیون منصوب و برای ایشان در اجرا وظایف محوله آرزوی موفقیت نمود .

برخی از سوابق ورزشی ایشان تا کنون :

  نایب رئیس. هیات همگانی. شهرستان قرچک

 هیات برتر شهرستان درمیان هیاتهای ورزشی درسال 96

 مربی ورزشهای صبحگاهی شهرداری شهرستان. به مدت 4 سال

 مدیر عامل و موسس کانون اجتماعی  نشاط اوران سازمان مردم نهاد و فعال اجتماعی

 سرپرست وخبرنگارروزنامه سپهر ایرانیان وسپهر البرز به نمایندگی

خبرنگار ابتکار به نمایندگی جنوب شرق استان تهران

حکم قهرمانی در مسابقات مچ اندازی تهران