IRANGPA

وبسایت فدراسیون GPAدر ایران

IRANGPA

وبسایت فدراسیون GPAدر ایران

  • ۰
  • ۰

امروز طی حکمی جناب آقای رضا لک ریاست فدراسیون GPA در ایران جناب آقای مازیار مهاجرانی را به سمت دبیر کمیته فنی پاورلیفتینگ  فدراسیون GPA منصوب و برای ایشان در اجرا وظایف محوله آرزوی موفقیت نمود .